Vườn hoa

Đừng mắc sai lầm khi nghĩ rằng hóa học của đất đều giống nhau trên sân của bạn. Điều quan trọng là phải kiểm tra đất trong từng khu vực của tài sản mà bạn định trồng, đặc biệt nếu các khu vực nằm cách xa nhau. Điều này có thể rất quan trọng nếu một phần của tài sản của bạn ở trên dốc, hoặc nếu nó đã được sử dụng cho những thứ khác trong quá khứ.

Độ dốc của đất và loại đất trong khu vực của bạn là những cân nhắc quan trọng để thực hiện. Một phân tích đầy đủ về đất trong sân của bạn sẽ cho bạn một nơi tốt để bắt đầu và giúp bạn theo dõi chất lượng của đất khi vườn của bạn trưởng thành.

Biết những gì cây hoa tươi của bạn sẽ cần để phát triển.

Bạn có thể đã có một ý tưởng về những gì bạn muốn trồng trong vườn của bạn, vì vậy điều quan trọng là bạn hiểu những gì các cây trồng sẽ yêu cầu để phát triển và phát triển. Mặc dù nhiều loại cây hàng năm, cây lâu năm và bóng đèn có thể phát triển và phát triển trong một phạm vi rộng lớn của đất và điều kiện thời tiết, những người khác có thể có yêu cầu đặc biệt đối với thực phẩm, nước, và điều kiện đất đai.

Ví dụ, nếu bạn quan tâm đến việc trồng hoa hồng trong vườn của bạn, bạn sẽ cần biết mức độ pH của đất bạn và điều chỉnh nó nếu cần. Hoa hồng thường là cây có tính axit, vì thế chúng sẽ không phát triển mạnh trong đất có độ kiềm cao hơn. Lấy một mùn đất và cày đất vào đất có thể làm thay đổi đất kiềm. Nếu mùn không làm công việc, thêm lưu huỳnh vào đất có thể làm tăng mức axit.

Theo dõi dinh dưỡng.

Các chất dinh dưỡng trong đất sẽ quyết định sức khoẻ và sức sống của cây và hoa của bạn. Nếu nồng độ phốt pho và nitơ, cũng như sự hiện diện của các loại chất hữu cơ khác không đủ, cây của bạn có thể bị suy dinh dưỡng, và không phát triển gì cả. Chất dinh dưỡng có thể được thêm vào đất nghèo bằng cách kiện mùn hoặc bất kỳ số lượng phân bón chất lượng tốt. Tham khảo hoa sinh nhật ở đây

Chủ đề:hoa sinh nhật - Phân loại:Nhật ký